EESTIKEELSED TEKSTID                                                                          ühik                  hind eurodes                                                                                                                                                               Käibemaksu ei lisandu.

 

Korrektuur

(vormistus-, kirjavahemärgi-, tähevigade jmt korrigeerimine)         lk                            4,00

Keeletoimetamine

(korrektuur + sõnavalik, lauseehitus, sisuküsimused, stiil jmt)          lk                            6,50

Väljastusülevaatus                                                                                       lk                            3,00

 

Tööde hinna arvestamine toimub lehekülje alusel.
* 1 lk on 1800 tähemärki koos tühikutega.

** Suuremahuliste ja kiirtööde puhul hind kokkuleppel.