top of page

Keeletoimetaja ülesanne: teksti ladusaks ja üheselt arusaadavaks muutmine. Vajadusel lausete ümbersõnastamine, et need oleksid stiililt ühtsed ja vastaksid keelereeglitele. Sõnajärje ja sõnavaliku korrigeerimine (nt kui on eksitud sõnade tähendusega), õigekirja- ja loogikavigade parandamine, terminite õigsuse kontrollimine ning oskussõnavara kasutamise ühtlustamine. Tõlketekstide puhul tuleb toimetajal kontrollida ka tõlketeksti vastavust algtekstile, st kas algteksti mõte on tõlkes õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud.

Lisaks keeleliste kohmakuste silumisele on keeletoimetaja ülesanne sageli kontrollida ka fakte, vajadusel teksti kärpida või lisada joonealuseid selgitusi. Enamasti sisaldab keeletoimetamine ka tehnilist viimistlemist (reavahe, teksti äärised, kirja tüüp).

Korrektuur ja väljastusülevaatus

Korrektuur on sisuliselt keeletoimetamise kergem ja kiirem variant. Korrektuuri käigus keeletoimetaja põhjalikke ümbersõnastusi ette ei võta, vaid parandab elementaarsed trüki- ja kirjavead ning tehnilised apsakad. Korrektuuri soovitame tellida tekstidele, mis on juba varem toimetatud või milles ei saa esineda suuri keelelisi möödalaskmisi (napisõnalised tootekataloogid, reklaamid jms).

Väljastusülevaatus on mõeldud juba toimetatud tekstile viimase lihvi andmiseks. Toimetamise ja küljendamise käigus võib teksti sisse näpuvigu tekkida, mis väljastusülevaatuse ajal parandatakse.

bottom of page